Jak přispět

 

 

Na Vaši tvorbu se těšíme na redakčním e-mailu: prampouch@seznam.cz Ideové vymezení našich stránek naleznete pod odkazem „Proč?“. Rozsah literárních příspěvků je vymezen na cca 5 normovaných stránek (60 úhozů na řádek a 30 řádek na stránku) na jedno číslo. Delší příspěvky mohou být po dohodě rozděleny a uveřejňovány postupně. Prampouch je nevýdělečný-vše zdarma, pro radost a možnost vyjádřit se. Rozsah fotopříspěvků (nascanované fotografie či obrázky) není předem určen, ale je třeba počítat s možností jejich spojení s literární tvorbou (pro oboustranné umocnění).  Počet fotografií či obrázků určených výhradně pro samostatné umístění je cca 5ks na číslo.

Fotografie vítáme ve formátu jpg, velikost nejlépe do 100kB, rozměr  700 x 700 pixelů (rozuměj na 1ks).

Domů